CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE PÀGINA WEB

En compliment de la Llei 35/2014 del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica, posem a la seva disposició la següent informació:
Aquesta pàgina web (http://www.ritmicaserradells.com) és titularitat del CLUB RITMICA SERRADELLS, (d'ara endavant, el "CLUB") domicili a la Carretera de la Comella, Centre esportiu Serradells – Andorra la Vella i amb Numero de Registre Tributari U-800574-N.

El CLUB es reserva el dret a revisar i modificar les presents condicions legals en qualsevol moment. L’Usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què utilitzi la present pàgina web, a excepció que per llei o decisió de l’autoritat competent s’hagin de fer els canvis adients amb caràcter retroactiu a les esmentades polítiques o condicions. Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’Usuari pot adreçar-se al CLUB, a través del telèfon 613928 o el correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

La utilització d'aquesta pàgina web així com les dels subdominis i/o directoris (d'ara endavant conjuntament denominats el "Lloc") queda sotmesa tant a les presents Condicions Generals d'Ús, Pel mer ús del Lloc o de qualsevol dels llocs inclosos a la pàgina web l'Usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals d'Ús.
Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Lloc, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El CLUB es reserva el dret a realitzar canvis en el Lloc sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Lloc o del seu disseny. Els continguts i serveis del Lloc s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el Lloc. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revisi aquests termes quan visiti de nou el Lloc.

L'accés a algunes de les seccions o apartats d'aquesta pàgina web el poden redireccionar a altres pàgines del CLUB, en les quals trobarà així mateix les corresponents Condicions Generals d'Ús i Política de Privadesa, totes elles en línia amb les contingudes a la present pàgina.

CONDICIÓ D'USUARI 

La utilització del Lloc atribueix la condició d'Usuari del Lloc (d'ara endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses tant en el present Avís Legal com en la Política de Privadesa. La condició d'Usuari del Portal s'adquireix d'acord amb el previst en les Condicions Especials De Ús.

RESPONSABILITATS DE L'USUARI 

L'Usuari es compromet a utilitzar els Serveis del Lloc d'acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. Sense perjudici del que s'exposa a continuació, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc per a la prestació de serveis, la realització d'activitats publicitàries o d'explotació comercial.

ÚS DELS CONTINGUTS DEL LLOC 

L'Usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc ni els serveis oferts en o a través del mateix per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic, lesives dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol altra forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del Lloc.

L'Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de la FAF, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts del Lloc i/o violi en qualsevol forma els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable enfront del CLUB de la seva actuació. Als efectes aquí previstos s'entendrà per continguts, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font. En particular, l'Usuari es compromet a abstenir-se de:

 1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; 
 2. Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el ¨copyright¨ i altres dades identificatives de la reserva de drets del CLUB o dels seus titulars.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL 

Tant el disseny del Lloc i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a el CLUB o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, logos i melodies, etc. continguts en el servidor del CLUB. En cap moment podrà entendre's que l'ús o accés al Lloc i/o als serveis oferts en el mateix atribueixen a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui expressa autorització de la FAF. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest Lloc atorgada a l'Usuari es limita a la descàrrega per part de l'Usuari d'aquest contingut i l'ús professional del mateix, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

El CLUB declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb el CLUB al telèfon o correu electrònic abans indicats.

FRAMES

El CLUB prohibeix expressament la realització de ¨framings¨ o la utilització per part de tercers de qualsevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Lloc.

PRIVADESA

El CLUB compleix amb la llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre, i la llei 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’ abril de 2016 per totes aquelles persones residents en un país de la Comunitat Econòmica Europea, de protecció de dades de caràcter personal i amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria, i manté una Política de Privadesa sobre les dades personals, en la qual es descriu, principalment, l'ús que el CLUB fa de les dades de caràcter personal, s'informa a l'Usuari detalladament de les circumstàncies essencials d'aquest ús i de les mesures de seguretat que s'apliquen a les seves dades de caràcter personal per evitar que tercers no autoritzats puguin accedir a ells.
El CLUB podrà utilitzar ¨cookies¨. Les ¨cookies¨ són fitxers de text que els ordinadors manen al seu disc dur per facilitar al seu ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les ¨cookies¨ del CLUB és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Les ¨cookies¨ no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on es troba. Si malgrat això, no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una ¨cookie¨, sol·licitem configuri el navegador del seu ordinador per no rebre-les. No obstant això, li fem notar que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir.

UTILITZACIÓ DELS CONTINGUTS

El CLUB facilita tots els continguts del seu Lloc de bona fe i realitzarà els seus millors esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents. No obstant això, el CLUB no pot assumir responsabilitat alguna respecte a l'ús o accés que realitzin els Usuaris de l'àmbit al que es dirigeix el Lloc, la responsabilitat final del qual recaurà sobre l'Usuari. L'Usuari accepta i assumeix que el contingut audiovisual mostrat en el Lloc web del CLUB té caràcter merament il·lustratiu i en cap cas pot ser considerat com una instrucció tècnica, manual d'ús, prescripció professional, consell professional o recomanació experta.

VIRUS 

El CLUB es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l'Usuari l'absència de virus, cucs, cavalls de Troià i elements similars en el seu Lloc. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, no pot assegurar totalment l'absència d'aquests elements nocius. En conseqüència, el CLUB no serà responsable dels danys que els mateixos poguessin produir a l'Usuari.

FALLADES TECNOLÒGIQUES

El CLUB ha subscrit tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Lloc i realitzarà els seus millors esforços perquè el mateix no sofreixi interrupcions, però no pot garantir l'absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del Lloc i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l'accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables al CLUB.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Lloc, serà la legislació Andorrana. En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions legals, els jutjats o tribunals que, en el seu cas coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s’atén tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de la obligació o al del domicili del consumidor. En el cas que el consumidor tingui el seu domicili fora d’Andorra, o que la gestió consisteixi en una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts, se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de d’Andorra.

HIPERENLLAÇOS I/O “LINKS”

No es permetrà l'enllaç de cap pàgina web o d'una adreça de correu electrònic al Lloc, llevat que compti amb l'autorització expressa per escrit del CLUB. Addicionalment, aquests enllaços hauran de respectar les següents condicions: (a) únicament podran realitzar-se enllaços amb la Home Page o pàgina principal d'aquesta web; (b) l'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part del CLUB de la pàgina que realitza l'enllaç tret que així es derivi de la corresponent relació contractual entre les parts i s'indiqui expressament. 
En qualsevol moment, el CLUB podrà retirar l'autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d'al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l'autorització per part del CLUB.

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc web utilitza cookies amb la finalitat de facilitar, millorar i personalitzar la navegació als Usuaris. Les cookies són petits arxius de text que el servidor d'un lloc web emmagatzema en el navegador de l'Usuari (explorer, safari, firefox, chrome...). així, quan l'Usuari torna a visitar el lloc web es llegeixen les cookies per identificar a dita usuària i establir les seves preferències de navegació.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies:

 • cookies per facilitar la navegació dels Usuaris.
 • cookies de sessió per seguir la sessió a les pàgines que requereixen registre. aquestes cookies són necessàries per accedir als serveis o continguts restringits als Usuaris que naveguen com a Usuaris registrats. Si no ha seleccionat recordar la meva contrasenya aquestes cookies s'eliminen quan tanca el navegador o apaga l'equip.
 • cookies de mesuradors i analítica web (at internet). Aquestes cookies s'utilitzen per analitzar les visites realitzades i temps de navegació pel lloc web. La informació recollida d'aquestes cookies és transmesa i arxivada directament en els servidors dels prestadors del servei (at internet)
 • cookies de publicitat. Aquestes cookies serveixen per saber si Usuari ha vist un anunci i quant temps fa que no ho ha vist. Això permet al CLUB mostrar-li la publicitat més adequada a cada moment.
 • altres cookies de tercers. Tercers poden emmagatzemar en el seu navegador mentre navega pel Lloc per exemple, quan utilitza el botó de compartir continguts del Lloc en alguna xarxa social. Les webs que generen aquestes cookies tenen les seves pròpies polítiques de privadesa.

Com desactivar les cookies?

Pots configurar el teu navegador perquè totes aquestes cookies s'esborrin automàticament una vegada que es tanqui el navegador, equip o dispositiu.

chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

firefox:http://support.mozilla.org/en-us/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-us&redirectslug=cookies
internet explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

safari web: http://support.apple.com/kb/ph5042

safari ios: http://support.apple.com/kb/ht1677

Ús de “cookies” per Google Analytics

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. (“Google”), una companyia de Delaware, l'oficina principal de la qual està al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units d'Amèrica i que, segons determina Google, es regeix per les condicions generals de Google accessibles en http://www.google.com/analytics/tos.html i la política de privadesa de Google accessible en http://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq.
En particular, segons informa Google:

 1. “Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els Usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l'hi requereixi la legislació, o quan dites terceres processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google. Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu Vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilidad d'aquest website. En utilitzar aquest website Vostè consent el tractament d'informació sobre Vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.” (http://www.google.com/analytics/tos.html)
 2. A la pàgina de Google també indica el següent:
  Google Analytics és l'eina d'anàlisi web gratuïta de Google que ajuda als propietaris dels llocs web a comprendre com interactuen els visitants amb el seu lloc web. Google Analytics recopila informació de forma anònima i, igual que si es rastregessin petjades en la sorra, informa sobre les tendències del lloc web, sense identificar als visitants individuals. Google Analytics utilitza la seva pròpia cookie per seguir les interaccions dels visitants. La cookie s'utilitza per guardar informació, com l'hora a la qual es va produir la visita actual, si el visitant havia estat anteriorment en el lloc o el lloc del que prové. Els clients de Google Analytics poden accedir a una varietat d'informes sobre la manera en el qual els visitants interactuen amb els seus llocs web, de manera que puguin millorar-los i fer-los més localitzables. S'utilitza una cookie diferent per a cada lloc web i no es realitza un seguiment dels visitants entre diversos llocs. Google Analytics requereix que tots els llocs web actualitzin la seva política de privadesa per incloure un avís que informi plenament sobre la utilització de Google Analytics. Per deshabilitar aquest tipus de cookie, alguns navegadors li indicaran quan s'està enviant una cookie i li permetran rebutjar-les cas per cas. Addicionalment a rebutjar cookies, també pot instal·lar-se l'eina Google Analytics *Opt-out *Add-*on en el seu navegador, que impedeix a Google Analytics la recopilació d'informació sobre les seves visites a llocs web. (Informi's sobre l'eina Google Analytics Opt-out Add-on i una altra informació sobre privadesa de Google Analyticshttp://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq)”

El CLUB informa als seus Usuaris que:

 1. la captació de la informació sobre l'ús d'aquest lloc web pels nostres Usuaris a través de Google Analytics només la fa Google en el seu propi nom (i no ho fa ni en nom ni per compte del CLUB, no tenint el CLUB accés a cap moment a tal informació, sinó tan sols a informació agregada que li facilita posteriorment Google i que no està associada a cap adreça IP) 
 2. Google (i no EL CLUB) és qui determina la finalitat del tractament i ús de la informació captada per Google Analytics a tot moment, així com el funcionament i durada de les cookies;
 3. conforme a la informació proporcionada per Google, l'Usuari pot evitar la captació d'aquesta informació, rebutjant la instal·lació de cookies configurant el seu navegador per a això (en http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en trobarà més informació sobre com rebutjar la instal·lació de cookies de Google Analytics); i
 4. han de saber que únicament els països de la Unió Europea comparteixen -com a regla general- estàndards similars en matèria de cookies i protecció de dades de caràcter personal. 

DURADA I TERMINACIÓ 

El CLUB es reserva, així mateix, el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions del Lloc, així com els serveis del mateix i les condicions requerides per a la seva utilització.

Sponsors

Col·laboradors